احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رییس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از سوی شورای جهانی موسیقی لقب «قهرمان حقوق موسیقی» سال ۲۰۲۲ را دریافت کرده است.

آقای سرمست دوشنبه‌شب، چهاردهم قوس در برگه فیسبوک‌اش نگاشته است که او لقب «قهرمان حقوق موسیقی» را از سوی شورای جهانی موسیقی بدست آورده است.

به گفته او، این لقب برای هنرمندان و موسیقیدان‌های اهدا می‌شود که در راستای مبارزه برای تضمین پنج حق موسیقی اعلام‌شده توسط شورای موسیقی تلاش و مبارزه می‌کنند.

شورای جهانی موسیقی با داشتن بیشتر از یک‌هزار نهاد، بزرگ‌ترین شبکه سازمان و نهادهای دادخواهی برای موسیقی است که ۱۵۰ در آن عضویت دارند.

شورای جهانی موسیقی از سال ۱۹۴۹ بدین سو در بخش‌های مختلف حقوق موسیقی، به ویژه حق آزادی بیان از طریق موسیقی، فعالیت می‌کند.

احمد ناصر سرمست در مصاحبه به صدای امریکا گفته است این لقب را از طریق رقابت بدست نیاورده است بلکه به ‌عنوان «سفیر حسن نیت ملل متحد» بدست آورده است.

گفتنی است که احمد ناصر سرمست پس از سقوط جمهوریت، افغانستان را همراه با شاگردانش ترک کرد و حکومت کنونی نیز انستیتوت موسیقی افغانستان را لغو کرده است.