رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران، اداره پولیس اخلاقی این کشور موسوم به «گشت ارشاد» که عامل قتل مسها امینی خوانده می‌شود تعطیل شده است.

رسانه‌ها به نقل از محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران تایید کرده‌اند که اداره پولیس اخلاقی این کشور تعطیل شده است. این اداره با نیروهایی که در سطح شهرها زندگی عادی مردم را رصد می‌کند کارکرد همتراز با اداره «امر به معروف و نهی از منکر» امارت اسلامی دارد.

دادستان کل ایران همچنان گفته است که قوه قضاییه روند نظارت بر جامعه را انجام خواهد داد. این در حالی است که اعتراضات سراسری در ایران با گذشت چندین ماه هنوز خاموش نشده است.

این اعتراضات در واکنش به قتل مهسا امینی به دست پولیس اخلاقی این کشور آغاز شد و سپس ضمن گسترش آن در سراسر ایران، توجه جهانیان را نیز به خود جلب کرد و بسیاری از هنرمندان جهان با معترضان ایران همسو شدند.

گفتنی است که اعتراضات در ایران و افغانستان را زنان رهبری می‌کنند. شعار کلیدی اعتراضات در ایران «زن، زندگی، آزادی» و در افغانستان شعار کلیدی معترضان «نان، کار، آزادی» است.

حاکمان این دو کشور و نظام‌های حاکم در ایران و افغانستان زن‌ستیزانه و افراطی گفته شده است که به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان پابند نیستند.

تعطیل شدن مرکز پولیس اخلاقی ایران برای معترضان با وجود قربانی‌های زیادی که متحمل شدند یک دست‌آورد به حساب می‌آید اما به نظر نمی‌رسد که معترضان جز به سرنگونی رژیم اسلامی ایران رضایت بدهند.