شمارش معکوس برای بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر برگزار می‌شود و در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هیچ کسی حق ندارد مرا شکنجه کند»

از روز جهانی حقوق بشر همه ساله در دهم دسامبر در سراسر جهان تجلیل می‌شود. افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده در ماده پنجم این اعلامیه است که «هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.»

دفتر هیات معاونت سیاسی سازمان ملل متحد درافغانستان (یوناما) از تاریخ اول دسامبر شروع به شمارش معکوس روز جهانی حقوق بشر کرده و به تاریخ دهم دسامبر برگزار و از در سراسر جهان تجلیل می‌شود.

این دفتر امروز شنبه، دوازهم عقرب (سوم دسامبر) ماده‌ی پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را به اشتراک گذاشته و نوشته است که مردم افغانستان شایسته‌ی زندگی بدون تبعیض و دارای حقوق برابر و کرامت انسانی هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ درپاریس پایتخت کشور فرانسه از سوی انجمن عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ ماده به تصویب رسید.

براساس ماده ۲۶ اعلامیه حقوق بشر، هر فردی حق دسترسی به تعلیم و تربیت را دارد. این در حالیست که هنوز کودکان افغانستان این ارامش خاطر را ندارند و هنوز مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند.

از سوی دیگر مطابق ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کسی حق ندارد به کسی صدمه بزند و یا کسی را شکنجه و مورد آزار و اذیت قرار دهد.

در حالی که پس از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، نگرانی‌ها بخاطر نقض شدید حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان افزایش یافته است.

این در حالیست که شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته بود افغانستان در یک سال گذشته با بدترین بحران بشری رو به رو بوده است.