بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که به منظور افزایش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی، امروز چهارشنبه، نهم قوس 16 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

این بانک در اعلامیه‌ای از تمام صرافان و مرکز خدمات پولی خواسته تا در این داوطلبی اشتراک کنند.

قابل یادآوری است بانک مرکزی افغانستان در هفته گذشته نیز بسته‌های ۱۵ و ۱۷ میلیون دالری را لیلام کرده بود.

همچنان یک دالر آمریکای امروز 88 افغانی در بازارهای کابل، پایتخت افغانستان تبادله شده است.