مسوولان وزارت خارجه حکومت کنونی می‌گویند که با سفارت افغانستان در پراگ، پایتخت جمهوری چک در ارتباط هستند.

رادیو تلویزیون ملی به نقل مسوولان وزارت خارجه گزارش داده که سفارت افغانستان در چک با وزارت خارجه افغانستان در تعامل می‌باشد و مردم در اوقات و ساعت‌های رسمی می‌توانند به خدمات قنسلی این سفارت مراجعه کنند.

همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه نیز ضمن تایید این خبر گفته است که سفارت افغانستان در پراگ، پایتخت جمهوری چک از کابل دستور می‌گیرد.

شهزادگل آریوبی در حال حاضر به عنوان سفیر افغانستان در پراگ کار می‌کند. او توسط حکومت قبلی به سمت گماشته شده بود.

آقای آریوبی قبل از این سمت در حکومت قبلی به عنوان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان کار می‌کرد.

گفتنی است که بعد از تغییر رژیم، بسیاری از سفارت‌خانه‌های افغانستان از ارتباط با حاکمان کنونی افغانستان سرباز زدند و اما برخی از سفارت‌خانه‌ها از کابل دستور می‌گیرند.