سازمان ملل به نقل از کارشناسان حقوق بشر این سازمان هشدار داده است که هدف قرار دادن زنان و دختران در افغانستان ممکن است به «آزار جنسی و جنایت علیه بشریت تبدیل شود.»

گزارش این سازمان به تاریخ ۲۶ نوامبر، یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان به نشر رسیده و اقدامات اخیر حاکمان کنونی افغانستان مبنی بر هدف قرار دادن زنان را محکوم کرده است.

در گزارش سازمان ملل به نقل از گزارشگران حقوق بشر این سازمان آمده است که «در ماه‌های اخیر، نقض حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان، که در حال حاضر شدیدترین و غیرقابل قبول‌ترین در جهان است، به شدت افزایش یافته است.»

همچنان کارشناسان و پژوهشگران این سازمان گفته‌اند که آزار و اذیت‌های اخیر و هدف قرار دادن دختران در افغانستان ممکن است به تعرض‌های جنسی تبدیل شود.

یک پژوهشگر ویژه این سازمان «استدلال کردند که آزار و اذیت جنسیتی جنایتی علیه بشریت است که می‌تواند تحت قوانین بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرد.»

در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که حاکمان کنونی افغانستان مردان را در این کشور تشویق به رفتار خشونت‌بار با زنان می‌کنند و این عمل ستم بر زن را در جامعه نهادینه می‌سازد.

طبق بیانیه: «ما عمیقاً نگران هستیم که چنین اقداماتی برای وادار کردن مردان و پسران به مجازات زنان و دخترانی است که در برابر محو کردن آنها توسط طالبان مقاومت می کنند، آنها را بیشتر از حقوقشان محروم می کنند و خشونت علیه آنها را عادی می کنند».