صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) اعلام کرده است که در کشورهای درحال توسعه سالانه ۲۵۷ میلیون بارداری ناخواسته اتفاق می‌افتد.

این نهاد روز یک‌شنبه، ششم قوس اعلام کرده است عدم هماهنگی در میان شرکای یک زندگی، عدم آگاهی از روش‌های تنظیم خانواده‌ی ایمن و محدود بودن خدمات اجتناب از بارداری در مناطق رو به توسعه سبب شده است که سالانه نزدیک به ۲۶۰ میلیون بارداری ناخواسته ثبت شود.

صندوق جمعیت سازمان ملل می‌گوید که «دسترسی به تنظیم خانواده ایمن و داوطلبانه یک است. تنظیم خانواده در برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نقش اساسی دارد و عاملی کلیدی در کاهش فقر است.»

بارداری ناخواسته به حالتی گفته می‌شود که زن بدون قصد قبلی باردار می‌شود و این عمل یکی از دلایل عمده سقط جنین محسوب می‌شود.

تنظیم خانواده‌ی ایمن طبق ارزیابی صندوق جمعیت سازمان ملل به استفاده از وسایل و روش‌های گفته می‌شود که به افراد اجازه می‌دهد که آیا و چه زمانی بچه‌دار شوند.

این در حالی است که حدود دو هفته پیش سازمان ملل متحد از هشت میلیاردی شدن نفوس جهان خبر داده بود.

همچنان گفتنی است که همه‌گیری کوید ۱۹ در تشدید بارداری‌های در سراسر جهان ناخواسته نقش مهم داشته است.