سازمان ملل متحد همزمان با ۲۵ نوامبر (روز جهانی محو خشونت علیه زنان) از یک ابتکار سالانه خبر داده و گفته است که کارزار «16 روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت» تا سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا خواهد کرد.

در بیانیه سازمان ملل آمده است: «این کمپین که توسط جامعه مدنی رهبری می شود، توسط سازمان ملل متحد از طریق ابتکار UNiTE دبیرکل تا سال 2030 برای پایان دادن به خشونت علیه زنان حمایت می شود. امسال، سازمان ملل 16 روز را تحت عنوان «متحد شوید! فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران.»

در این بیانیه با عنوان «متحد شوید! فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران» آمده است که «در برابر این شرایط، واکنش شدید علیه حقوق زنان در سراسر جهان در جریان است. جنبش‌های ضد فمینیستی در حال افزایش هستند، حملات علیه مدافعان و فعالان حقوق بشر زنان افزایش یافته است و وضعیت حقوقی زنان به طور فزاینده‌ای در بسیاری از کشورها به خطر افتاده است. قوانین جدید واپسگرا، مصونیت از مجازات را برای مرتکبین خشونت خانگی تشدید می کند، دولت ها علیه معترضان زن کشی و خشونت مبتنی بر جنسیت از زور استفاده می کنند، و سازمان های مدافع حقوق زنان به طور فزاینده ای به حاشیه رانده می شوند.»

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد این بیانیه را همرسانی کرده و گفته است که همه‌ساله برای پایان دادن به خشونت های مبتنی بر جنسیت از تاریخ ۲۵ نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان) تا ۱۰ دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) به کارزار «16 روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت» تا سال ۲۰۳۰ ادامه می‌دهند.

سازمان ملل از همه‌ی اقشار و مردم خواسته است تا این کمپین را همراهی کنند و و برای ۱۶ روز به منظور تقویت صدای محرومان متحد شوند.

این درحالی است که افغانستان از نظر حقوق زنان به ورطه‌ی سقوط رفته است و در حال حاضر زنان در افغانستان حتی قادر به رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها نیستند.