با گذشت ۱۵ ماه از حاکمیت طالبان هنوز آنان موفق به کسب مشروعیت بین‌المللی نشده و همزمان با این، محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر‌ می‌گوید که کسب مشروعیت برای حکومت طالبان یک پروسه طولانی‌مدت است.

خبرگزاری باختر پنجشنبه‌، بیست‌وششم عقرب به نقل از آقای وردک گزارش داده که «به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی یک امر زمان گیر است.»

در گزارش خبرگزاری باختر همچنان آمده است: «پس ازاینکه ما از جنگ ۴۳ ساله بیرون می‌رویم، تا این که روابط به شکل عادی بر می‌گردد ،تا او وقت شاید زمان‌گیر باشد، ما تلاش می‌کنیم تا این مشکل به زودی حل شود.»

او همچنان گفته است که طالبان در بخش‌های مختلف با کشورها در تعامل است و یادآور می‌شود که با کشور‌های مختلف نشست و برخواست داشته و سفرهای دو جانبه انجام شده است.

بعد از پانزدهم آگست ۲۰۲۱ با رویکار آمدن حکومت طالبان، هیچ کشوری حاکمیت آنان را به رسمیت نشناخته و بیشتر سفارت خانه‌ها افغانستان را ترک کرده‌اند و فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده‌اند.