بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشردوستانه یک بسته‌‌ی ۴۰ میلیون دالری دیگر نیز به کابل رسیده است.

بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان روز سه‌شنبه، ۲۶ میزان، با نشر  رشته‌توییت‌هایی گفته است که یک بسته نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسیده و به یک بانک تجارتی تحویل داده شده است.

تا اکنون ۱۲ بسته ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

براساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دالر می‌رسد.

این بانک افزوده که به‌عنوان نهاد ناظر بر سکتور مالی و بانکی کشور همواره تلاش کرده است تا در پرتو قوانین و مقررات با تمامی نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی مراودات بهتری داشته باشد.

طالبان از نحوه‌ی استفاده و چگونگی به‌مصرف رساندن آن طرح و پلانی را با رسانه‌ها شریک نکرده و به‌همین دلیل از سرنوشت این مقدار کمک نقدی اطلاعی در دست نیست.

اما یوناما می‌گوید که این کمک‌ها در بانک‌های تجارتی ذخیره می‌شود و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد.