در ادامه تعزیراتی که بر زنان از سوی حکومت طالبان وضع شده است و از بسیاری جهات اکنون زنان در محدودیت‌های شدید شغلی، تحصیلی، تفریحی و اجتماعی بسر می‌برند، حکومت طالبان بار دیگر از رویکرد خود در قبال زنان دفاع کرده و می‌گویند که «جهانیان می‌خواهند خواهران ما را بی‌پرده بسازند.»

مولوی محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سخنرانی که به‌تازه‌گی داشته از اینکه جهانیان می‌گویند «زن و مرد در یک چوکی بنشینند» انتقاد کرده است.

این سخنرانی که معلوم نیست در کجا ضبط شده است اکنون در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

آقای حنفی از جهانیان انتقاد کرده و می‌گوید که آنان می‌خواهند «خواهران ما را بی‌عفت، بی‌عزت و بی‌پرده بسازند.»

پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ی گفته بود که هیچ کشوری اجازه ندارد در امور داخلی افغانستان دخالت کند.

آقای مجاهد از تحریم صدور ویزای که به‌تازه‌گی از سوی وزارت خارجه امریکا اعمال شده انتقاد کرده و می‌گوید که هر نظام قوانین خود را دارد و با استفاده از حقوق بشر و حقوق زن به کسی اجازه نمی‌دهند که در امور نظام “امارت اسلامی دخالت کنند.”