ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اتحاد علمای اسلام به ترکیه سفر کرده است. او در سخنرانی‌اش گفته که که بازگشایی مکاتب دخترانه حتمی است.

نشست اتحاد علما امروز شنبه، بیست‌وسوم میزان برگزار شده است.

تلویزیون ملی که اکنون نشرات آنرا طالبان کنترل می‌کنند گزارش داده است که ذبیح‌الله مجاهد طی سخنرانی‌اش در این نشست گفته است بازگشایی مکاتب دخترانه حتمی است‌.

سخنگوی طالبان گفته است که به دلیل فراهم نبودن ترانسپورت و تایید نشدن نصاب تعلیمی جدید مکاتب دخترانه هنوز به نشده است.

برای بیشتر از یک سال می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

اخیرا گفته شده بود که بحث آموزش دختران و بازگشایی مکاتب دخترانه بین سران طالبان دودستگی ایجاد کرده است.