آدم‌ربایان در ولایت سرپل یک کودک را ربوده و سپس به قتل رساندند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این کودک ۱۲ ساله چهارشنبه‌شب وقتی که در راه برگشت به خانه بود، ربوده شده است.

بربنیاد گزارش‌ها این کودک در یک مدرسه‌ی دینی درس می‌خوانده و هنگام بازگشت از مدرسه ربوده شده است.

آدم‌ربایان کودک ربوده شده را خفه کرده و کشته‌اند

مسوولان محلی حکومت طالبان این آدم‌ربایی و قتل را تایید کرده و می‌گویند که سه نفر را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده اند.

آدم‌ربایی به قصد اخاذی و سایر تخلفات به شمول جرایم جنایی اخیرا افزایش یافته است.