معترضان زن افغانستان به شمول فعالان جامعه مدنی با تکرار کلمات «زن، زندگی، آزادی» از اعتراضات مردم ایران، به‌ویژه زنان اعلام حمایت کردند.

این معترضان با نشر یک کلیپ در شبکه‌های اجتماعی شعار کلیدی «زن، زندگی، آزادی» اعتراضات سراسری در ایران را تکرار کردند.

پیشتر نیز معترضان ایران از جریان دادخواهی معترضان افغانستان با شعار «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» اعلام حمایت کرده بودند.

برخی از شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران جوان افغانستان نیز قبل از انفجار بر آموزشگاه کاج در بیانیه‌ای از اعتراضات ایران حمایت کرده و مبارزه را تنها راه رهایی از بنیادگرایی و افراطی‌گری خوانده بودند.

زنان معترض افغانستان در هفته‌های گذشته در مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کردند و مهسا را الهام‌بخش اعتراضات‌شان خواندند.

آگاهان می‌گویند که مبارزه‌ی زنان در افغانستان با مبارزه‌ی زنان در ایران همسو می شود چون در هردو کشور یک نهاد یا پایگاه قدرت است که به سرکوب زنان می‌پردازد.

شعار «از کابل تا تهران، مرگ بر طالبان» که این دو جریان اعتراضی در ایران و افغانستان را همسو می‌کند نیز در میان فعالان و معترضان زن افغانستان دست به دست می‌شود. این شعار در برخی از تجمعات اعتراضی ایرانیان نیز استفاده شده است.