در ادامه کمک‌های نقدی جامعه جهانی، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری دیگر نیز به کابل رسیده است.

این بانک که تحت کنترل حکومت طالبان است در خبرنامه‌ای گفته که یک‌بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری روز چهارشنبه، بیستم میزان به کابل رسیده است.

روز گذشته نیز یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید و به همین ترتیب به تاریخ ۱۱ و ۱۲ ماه جاری نیز بسته‌های ۴۰ میلیون دالری به کابل رسیده بود.

پس از حاکمیت طالبان که از آن یک‌سال و دو ماه می‌گذرد، در مجموع یک میلیارد و ۳۹۳ میلیون دالر در بسته‌های ۳۰ و ۴۰ میلیونی به افغانستان کمک شده است.

یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان پیش از این گفته بود که طالبان به این بسته‌های کمکی دسترسی نخواهند داشت و این بسته‌ها نه به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های تجارتی سپرده می‌شود.