رسانه‌های منسوب به حکومت طالبان گزارش داده‌اند که یک مرد به جرم اینکه زنی را از قندهار به خانه‌‌ی خودش در نورستان انتقال داده بود، بازداشت شده است.

در گزارش باختر آمده است که این مرد یک زن فرزنددار را حدود دو ماه پیش از قندهار با خود به خانه‌اش در نورستان انتقال داده است.

این مرد به‌جرم فراری دادن یک زن متاهل بازداشت شده اما مرد بازداشت‌شده گفته است که آنها با تفاهم همدیگر به نورستان آمده و نکاح کرده‌اند.

زن نیز بازداشت شده است. او فرزانه نام دارد و بخاطر دریافت کمک‌های بشردوستانه از زابل به قندهار رفته بود.

در گزارش آمده است که این مرد، فرزانه را قندهار بی‌هوش کرده و به‌همراه فرزندانش با خود به نورستان منتقل کرده است.

در این گزارش به نقل از فرزانه چیزی گفته نشده است‌.