تصاویری از دانشگاه هرات منتشر شده که لوحه‌ی جدید آن را نشان می‌دهد. در این لوحه واژه‌ی فارسی «دانشگاه» به‌چشم نمی‌خورد.

این دانشگاه در ولایت با اکثریت فارسی زبان، پیش از این نیز به دلیل جنجال‌های مشابه بر سرم واژه‌ی دانشگاه و پوهنتون هیچ لوحه‌ی نداشت.

اما در لوحه‌ی جدیدی که نصب شده فقط نوشته شده است: پوهنتون هرات.

این چهارمین دانشگاه است که در لوحه‌ی آن از واژه‌ی دانشگاه استفاده نشده یا حذف شده است.

پیشتر لوحه‌های دانشگاه‌های بلخ، تخار و بغلان دست‌کاری شدند و در لوحه‌ی جدید تمام آنها واژه‌ی فارسی دانشگاه حذف شد.

این عملکر طالبان واکنش‌های گسترده‌ی داشته و شماری آنرا ضدیت با زبان فارسی، فارسی‌زدایی و فارسی‌ستیزه خوانده‌اند.

به گمان منتقدین این عملکرد طالبان بیش از پیش به شکاف‌های قومس دامن می‌زند.

اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در توجیه این اقدام آنرا قانونی خوانده و گفته‌اند که در وزارت تحصیلات عالی افغانستان واژه‌ی پوهنتون رسمیت دارد.