جورجیا ملونی از حزب راست افراطی در انتخابات ایتالیا از رقیبش انریکه لتا پیشی گرفت و برنده‌ی این دور از انتخابات اعلام شد.

او اولین نخست‌وزیر زن در تاریخ این کشور خواهد بود و راست‌گراترین حکومتی که بعد از جنگ جهانی دوم در ایتالیا به رهبری خانم ملونی تشکیل خواهد شد.

در این انتخابات، خانم ملونی از حزب راست افراطی و انریکه لتا از حزب چپ میانه‌رو رقابت می‌کردند که خانم ملونی با کسب ۲۶ درصد از آرا به موفقیت رسید.

در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات، پیروزی حزب راستگرای افراطی به رهبری جورجیا ملونی قطعی به نظر می‌رسید و اکنون خانم ملونی اولین رهبر راست افراطی بعد از بنیتو موسولینی در این کشور خواهد بود.

جورجیا ملونی گفته است که اعتماد مردم کشورش را زیر پا نخواهد کرد و به‌گفته‌ی او برادران ایتالیا یا حزب راست برای همه حکومت خواهد کرد.