شیخ محمد یوسف قرضاوی، عالم دین مصری و بنیانگذار اتحادیه علمای مسلمان به عمر ۹۶ سالگی درگذشت.

او یک روحانی پرنفوذ بود و با کتاب‌ها و سخنرانی‌های تلویزیونی‌اش بیشتر شناخته می‌شود‌. از او به‌عنوان بنیانگذار اتحادیه علمای جهانی مسلمان هم یاد می‌شود.

شیخ قرضاوی با افراطیت دینی به‌شدت مخالف بود.