حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از ۸ هزار نفر در شهر کابل خبر داده که دست به گدایی می‌زدند. از این میان ۶۸.۴ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

کمیته جمع‌آوری گدایان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت طالبان روز دوشنبه، چهارم میزان با نشر این آمار همچنان گفته است که به‌تعداد ۱۹۷۹ تن از گدایان را کودکان تشکیل می‌دهد.

جمع‌آوری گدایان از سطح شهر کابل به دستور ملا هیبت‌الله رهبر طالبان در ماه‌های گذشته صادر شده بود و آمار ارائه شده از زمان آغاز این روند در ۲۳ اسد سال جاری خورشیدی تا ۴ میزان را دربر می‌گیرد.

مجموع اشخاص جمع‌آوری شده که در شهر کابل دست به‌تکدی‌گری می‌زدند، ۸۵۸۲ نفر اعلام شده که ۵۸۷۱ نفر از آنها زن، ۱۹۷۹ نفر از آنها کودک و ۷۳۲ نفر از آنها مرد استند.

مسوولان جمع‌آوری گدایان به ریاست ملا عبدالغنی برادر آنها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که شامل اشخاص مستحق، بی‌سرپرست و حرفه‌ای می‌شود.

تعداد گدایان مستحق ۳۱۴۹ نفر اعلام شده که ۳۶ درصد از کُل گدایان را تشکیل می‌دهد.

مسوولان این بخش همچنان گفته‌اند که اشخاص جمع‌آوری شده بیومتریک شده‌اند و اشخاص مستحق به کمیته‌ی سلیب سرخ معرفی شده و نیز معاش ماهانه نیز برای آنان در نظر گرفته‌اند.

به دنبال حاکمیت طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری افزایش چشم‌گیری داشته است و در کنار آن حوادث طبیعی نیز بسیاری از مردم به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.