منابع می‌گویند که بر اثر واژگونی یک قایق پناهجویان در دریای یونان، یک پناهجوی افغان که قصد سفر به اروپا داشت، همراه با سه فرزندش در آب‌های یونان غرق شده‌است.

اقارب نزدیک این خانواده امروز دوشنبه‌، چهارم میزان به رسانه‌ها تایید کردند که او همراه با خوانواده‌اش در مسیر راه ترکیه و یونان در آب‌های یونان غرق شده‌است.

به گفته منبع، شخص غرق شده کریم‌الله علی‌زاده نام داشته و باشنده اصلی ولایت قندوز بود.

منبع افزود که کریم‌الله قبل از به قدرت رسیدن طالبان در نمایندگی شرکت مخابراتی روشن ولایت قندوز کار می‌کرد.

یونان یکی از مسیرهای اصلی ورود به اتحادیه اروپا برای مهاجران محسوب می‌شود. شمار زیادی از مردم از کشورهای افریقایی، شرق میانه و دیگر کشورها تلاش می کنند که از طریق یونان خود را به اتحادیه اروپا برسانند.

درپی تسلط دوباره طالبان در افغانستان، آمار پناهجویان افغان به‌ویژه آن‌هایی که تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی با عبور از مرزهای ایران و ترکیه خود را به اروپا برسانند، افزایش قابل توجهی یافته است.