فرهاد دریا خواننده‌ی افغانستان در نامه‌ای به امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان گفته است که «مدتی دیگر هم میزبان این پناهجویان بی‌آشیانه باشید.»

اخیرا گزارش شده است که تاجیکستان قصد دارد پناهجویان افغانستان را که پس از سقوط دولت قبلی به این کشور پناه برده‌اند اخراج کند. خواننده‌ی نام‌آشنا و پرکار افغانستان در نامه‌اش خطاب به امام علی رحمان نوشته است که در مورد تصمیم اخراج پناهجویان تجدید نظر کند و «برای مدتی دیگر هم میزبان پناهجویان بی‌آشیانه باشد.»

بیشتر پناهجویان در تاجیکستان منتظر رفتن به کانادا هستند. آنها بعد از اینکه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند مثل بسیاری‌های دیگر که به غرب یا جنوب مهاجرت کردند، به‌سمت شمال رفتند و حدود یک سال می‌شود که در آنجا منتظرند.

آقای دریا تاجیکستان را همسایه‌ی نیک دانسته و اقدام این کشور برای اخراج پناهجویان را در چنین وضعیت «اسف‌انگیز» تکان‌دهنده عنوان کرده است.

او همچنان به رسم همدلی نوشته است که قصد دارد به تاجکستان سفر کند و کنسرت «همدلی» را برای ملت تاجیکستان و پناهجویان بی‌آشیان برگزار کند.

بر بنیاد گزارش‌ها، بیشتر از شش هزار نفر اکنون در تاجیکستان منتظر تخلیه هستند و کانادا تا کنون فقط ۳ هزار نفر را انتقال داده است.