رسانه‌های امریکایی به نقل از یک افسر نیروهای ویژه این کشور گزارش داده‌اند که ایالات متحده همکاران محلی که در افغانستان با آنها کار کرده‌اند را به‌طور آشکار نادیده گرفته است.

توماس کازا، افسر نیروهای ویژه ایالات متحده با روزنامه ان‌وای‌سن گفته است که وضعیت اسفناک افغان‌هایی که به‌خاطر همکاری با آمریکا اکنون از ترس طالبان مخفی شده‌اند برای ایالات متحده یک رسوایی ملی است.

این مصاحبه روز جمعه ۲۳ سپتامبر نشر شده و آقای کازا در حال حاضر تلاش می‌کند از طریق یک موسسه غیرانتفاعی ويزاي خاص مهاجرت برای اعضای گروه ماین‌روبی تهیه کند.

در همین حال نیویورک تایمز از انتقال حدود ۸۲ هزار تن به آمریکا خبر داده است که در طول یک سال گذشته انجام شده و سرنوشت بسیاری از آنها معلوم نیست.

در حالی که وزارت خارجه امریکا گفته بود که پس از تسلط طالبان بر افغانستان حدود ۱۲۰ هزار تن را با پروازهای نظامی و چارتر به امریکا انتقال دادند.