شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از حضور «گروهای هراس‌افگن» در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌است پس از دوباره به‌قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به پایگاه تروریستان تبدیل شده است.

او روز جمعه، ۱ سنبله، با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این موضوع را مطرح کرده است.

نخست‌وزیر پاکستان بیان داشته که گروه‌های القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی اوزبیکستان، در افغانستان فعالیت دارند.

نخست‌وزیر پاکستان تأکید کرده است که حضور و فعالیت این گروه‌ها در افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند.

مقامات حکومت طالبان تاکنون درباره سخن‌های نخست وزیر پاکستان چیزی بیان نکرده است.

شهباز شریف در حالی این حرف‌ها را می‌گوید که پاکستان یک از حامیان اصلی حکومت طالبان گفته می‌شود.