توماس وِست، نماینده خاص امریکا در امور افغانستان می‌گوید که ممنوعیت سفر مقامات طالبان زمینه برای گفتگو را تنگ کرده است.

آقای وست روز چهارشنبه، بیست‌وسوم سنبله به خبرنگاران گفته است که انکار طالبان به معنای انکار گفتگو با آنان است و در حاضر فقط از طریق گفتگو امکان کمک به مردم افغانستان وجود دارد.

نماینده ویژه امریکا با اشاره به اینکه طرفدار تعامل دوامدار با طالبان است همچنان گفت: “تا زمانیکه من د این موقف قرار درام سیاست من همین خواهد بود” و در ادامه صحبت‌هایش افزود که “می‌خواهم کارهایی را به نفع امریکا و افغان‌ها انجام دهم.”

در ماه گذشته معافیت سفر ۱۳ مقام طالبان به دلیل هم‌رای نبودن کشورهای عضو شورای امینت سازمان ملل لغو شد و اکنون طالبان در حصر کشوری به سر می‌برند و اگر باید باشد به کشوری سفر کنند، آن کشور ابتدا باید به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد و سپس اگر اجازه صادر شد، امکان سفر مقام‌های طالبان به آن کشور ممکن می‌شود‌.

اکنون فیصله‌نامه شورای امنیت که سال ۲۰۱۱ میلادی امضا شده بود بر طالبان اعمال می‌شود و طبق آن بر ۱۳۵ مقام طالبان تعزیرات جدی وضع شده است.

مخالفت طالبان با آموزش دختران، سلب آزادی‌های ‌فردی زنان، سرکوب رسانه‌ها، احتمال ادغام مجدد با القاعده و عدن تمایل طالبان به ایجاد حکومت فراگیر از جمله مواردی است که معافیت سفر مقامات طالبان در ماه گذشته به خاطر آن لغو شد.