در پی تسلط طالبان بر افغانستان شماری از اقلیت‌های مذهبی مثل یهودی‌ها، مسیحیان، سیک‌ها و هندوباوران مجبور به ترک افغانستان شدند و اکنون رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که سیک‌ها هنگام خروج بازرسی شده و طالبان مانع خروج کتاب مقدس «سری گورو گرانت صاحب جی» شده است.

ایندین اکسپرس گزارش داده است که وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه، یازدهم سپتامبر از تسهیل خروج و خروج کتاب‌های مقدس جلوگیری کرده و چاوندوک از این تصمیم طالبان ابراز تاسف کرده است.

طبق این گزارش، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان جواز خروج کتاب مقدس “سری گورو گرانت صاحب جی” را صادر نکرده و اگر مجوز صادر نشود این ممنوعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

اخیرا علیه شهروندان سیک و هندوباوران افغانستان حملات مرگباری انجام شده که بیشتر آنها را داعش به عهده گرفت و طالبان نیز در امر محافظت از اقلیت مذهبی ناتوان جلوه کرد و با دنبال آن وزارت خارجه هند اعلام نمود که آنها را با صورت کامل از افغانستان تخلیه می‌کند.

طی یک‌سال حاکمیت طالبان، جامعه از تفاوت‌های خود خالی شده است. دگرباشان، هندوباوران، یهودیان، مسیحیان، دگراندیشان و تخصص‌یافته‌گان همه افغانستان را ترک کردند.