منابع محلی در ولایت غور می گویند که یک بزرگ قومی از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه «غلمین» در شمال شهر فیروزکوه مرکز این ولایت هنگام برگشت از مسجد کشته شده است.

به گفته منبع، این بزرگ قومی پاینده نام داشته و باشنده اصلی ولسوالی مرغاب ولایت غور بوده است. او ناوقت روز چهارشنبه، بیست و سوم سنبله هدف حمله اشخاص ناشناس قرار گرفته است.

منابع محلی همچنان می گویند، این بزرگ قومی در حکومت پیشین با نیروهای پولیس محلی نیز همکاری داشته است، علت و انگیزه ای این قتل تا هنوز روش نیست.

فرماندهی امنیه ی طالبان در ولایت غور با نشر خبرنامه ی قتل این بزرگ قومی را تائید کرده است.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه ی طالبان در ولایت غور با پخش خبرنامه ای گفته است که این موضوع تحت تعقیب آنان قرار داشته و عاملین آن بازداشت خواهند شد.