استاد امرالدین، آخرین دلربا نواز افغانستان که در صدها آهنگ دلربا نواخته است، در سن حدوداً ۹۰ سالگی درگذشت.

اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان روز گذشته، جمعه، یازدهم سنبله با نشر اعلامیه‌ای گفته است که استاد امرالدین نسبت به مریضی که داشت در کوچه خرابات کابل وفات کرده است.

استاد امرالدین ازشاگردان استاد رحیم بخش آوازخوان پیشین کشور بود و در موسیقی محلی و آهنگ‌های غزل برای بیشتر هنرمندان مطرح کشور در رادیو تلویزیون ملی افغانستان دلربا نواخته است.

دلربا یک آله موسیقی هندی است و یک صدو پنجاه سال می شود که با موسیقی محلی افغانستان گره خورده‌است.

استاد امرالدین شصت سال برای موسیقی محلی کشور خدمت کرده‌ بود.

استاد امرالدین شاگردان زیادی به شمول یک فرزندش را دلربا آموزش داده‌است اما شاگردان‌اش به شمول یک فرزندش نواختن این ساز را ادامه ندادند و به همین علت از استاد امرالدین تاکنون همچون آخرین دلربا نواز کشور یاد شود.

استاد امرالدین از طرف رادیو افغانستان در کشور های آلمان ، فرانسه و انگلستان سفر های هنری داشت. بعد ها در کورس های آغا خان در کابل منحیث استاد دلربا ایفای وظیفه کرده بود.