امیرخان متقی، سرپرست حکومت طالبان در دیدار با معاون سازمان ‌بین‌المللی مهاجرت گفته است که با روی کارآمدن دولت آنها، هیچ افغان به دلایل سیاسی مجبور به مهاجرت نشده است.

وزارت امور خارجه حکومت امروز یک‌شنبه، ششم سنبله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سرپرست این وزارت با خانم یوگاچی دانیلز، معاون کل سازمان بین‌المللی مهاجرت و هیات همراه‌اش دیدار کرده است.

در خبرنامه این وزارت به نقل از مقتی آمده است: «جای خوشحالی است که پس از روی کارآمدن دولت جدید هیچ خانواده‌ای در کشور به‌دلیل مخالفت با ما مجبور با مهاجرت نشده است.»

سرپرست وزارت امور خارجه در ادامه به معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که در یک سال اخیر هیچ‌گونه‌ آسیبی به نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی در افغانستان وارد نشده است.

او افزوده است که طالبان در این یک سال در مؤسسات کمک‌رسان مداخله «بی‌جا نکرده‌، بلکه تسهیلات فراهم کرده‌اند. این در حالی است که مسئولان محلی این گروه در برخی از ولایت‌ها متهم‌اند که کمک‌ها را به نزدیکان خود توزیع کرده‌اند.

متقی به معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت اطمینان داده است که طالبان با سازمان بین‌المللی مهاجرت همکاری کامل خواهند کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه‌ طالبان به نقل از معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت آمده است که او از همکاری این گروه تشکر کرده است.

دانیلز افزوده است که کمک‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت ادامه خواهد داشت.