ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت‌ نام آنلاین پاسپورت در ولایات نیز آغاز می‌شود.

شیرشاه قریشی، معاون ریاست پاسپورت روز سه‌شنبه، اول سنبله در یک نشست خبری گفته است که متقاضیان پاسپورت به زودی می‌توانند فورم آنلاین دریافت پاسپورت را در ولایات نیز دریافت کنند.

معاون ریاست عمومی پاسپورت مشخص نکرده که دقیقا چه وقت متقاضیان می‌توانند از این خدمات درخواست آنلاین پاسپورت در ولایات استفاده کنند.

اما به گفته‌ی او «باشندگان ولایات می‌توانند با فعال شدن خدمات آنلاین در ولایات‌شان در تاریخ‌های معین شده در فورم‌های آنلاین پاسپورت‌های‌شان را دریافت کنند.»

ریاست پاسپورت که زیرمجموعه وزارت داخله کار می‌کند، پس از روی‌کار آمدن طالبان به یکی از اداره‌های شلوغ و پر ازدحام دولتی تبدیل شده است و میلیون‌ها تن برای درخواست پاسپورت، به ادارات این ریاست مراجعه کرده‌اند.