دیدبان حقوق بشر در گزارشی به مناسبت سالگرد سقوط افغانستان گفته است که در حال حاضر نقض حقوق زنان از سوی حکومت طالبان تکان‌دهنده‌تر از دهه ۹۰ (دور اول حاکمیت طالبان) است.

گزارش دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه، بیست‌وپنجم اسد منتشر شده و در آن بر ضرورت اقدام جهانی علیه حکومت طالبان تاکید شده است.

طبق ارزیابی این نهاد، طالبان طی یک سال گذشته اعتنایی به خواست مردم، جامعه جهانی و جامعه مدنی مبنی بر رعایت حقوق بشر نداشته است.

این دیدبان برای تغییر رویکرد طالبان نسبت به زنان گفته است یک اقدام جهانی باید در دستور کار گرفته شود و با استفاده اعمال فشار، طالبان وادار به محترم شمردن حقوق زنان شوند.

در ادامه‌ی گزارش بر توقف نقض حقوق زنان تاکید شده و بربنیاد اطلاعات دیدبان حقوق بشر، به رغم نشست‌های متعدد نهادهای حقوق بشری، با گذشت هر روز زنان و دختران آسیب‌های جبران‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.

این در حالی است که طالبان از مرز یک سالگی حاکمیت دور دوم خود نیز گذشتند و در این دور، ۳۶۷ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم به دستور رسمی آنان از آموزش محروم شده‌اند.

دیدیان حقوق بشر، اصل آموزش رایگان و دسترسی داشتن به آموزش را از حقوق بنیادی هر شخص عنوان کرده و افزوده است که دختران اکنون در افغانستان از حقوق اولیه انسانی خود محروم شده‌اند.