صندوق جمعیت سازمان ملل از افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر، این کشور بالاترین میزان مرگ مادران باردار را در آسیا دارد.

این اداره سازمان امروز چهاشنبه، بیست‌وششم اسد گزارش داده است که اگر در بخش سلامت مادران در افغانستان اقدامات فوری و پایدار انجام نشود، تا سه سال دیگر هزاران مادر باردار با تهدید مرگ مواجه خواهند شد.

بر طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، افغانستان با مرگ ۶۳۸ مادر در هر صدهزار تولد زنده، بلندترین مرگ و میر مادران در آسیا را دارد.

این ادارۀ سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «بدون مداخلات فوری و پایدار در سلامت مادران، ممکن است تا سال ۲۰۲۵ شاهد ۵۱۰۰۰ مرگ بیشتر مادران باشیم.»

ملل متحد تخمین می‌زند که هر ماه ۲۴هزار زن در مناطق دورافتادۀ افغانستان زایمان می‌کنند و آن‌ها به دسترسی به پرستاران ماهر چون قابله‌ها به ویژه در زمان بحران بشری کنونی نیاز دارند.

در سال‌های اخیر، مرگ و میر مادران باردار در افغانستان به گونۀ چشم‌گیری کاهش یافته بود و بر اساس گزارش‌ها در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۹۶ مادر از میان ۱۰۰ هزار ولادت جان شان را از دست داده بودند.

اما بر طبق گزارش سازمان ملل با تشدید بی‌سابقۀ بحران بشری در افغانستان، زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران بشری دیده اند.

این ادارۀ ملل متحد تاکید کرده است که با این پول، برای ۲.۲ میلیون زن باردار، ۲.۳ میلیون نوجوان و ۲۸۹هزار زن دیگر که در آستانۀ ولادت قرار دارند، در بخش‌های مختلف افغانستان مراقبت لازم صحی فراهم خواهد شد.

ملل متحد هشدار داده که اگر توجه جدی در این مورد نشود، شمار مرگ‌ومیر مادران حین ولادت در بخش‌هایی از افغانستان افزایش خواهد یافت.