رامیز الکبروف، هماهنگ‌کننده‌ی امور بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که ممنوعیت کشت تریاک، بدون جایگزین بهتر فقر را در جوامع روستایی افغانستان تشدید کرده است.

آقای الکبروف روز سه‌شنبه، بیست‌وپنجم اسد در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که باید بدیلی برای کشاورزان هلمند و قندهار ارائه شود چون به گفته‌ی او ممنوعیت کشت تریاک سبب ناامنی غذایی و فقر در افغانستان شده است.

افغانستان یک منبع تولید تریاک است که ۷۲ درصد آن در هلمند و قندهار به عمل می‌آید و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل گفته است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از کشاورزان هلمند و قندهار حمایت می‌کند.

گفتنی است که طالبان پیش از این کشت، خرید و فروش مواد مخدر اکیداً ممنوع کرده‌اند.