سیما بحوث

سیما بحوث، رییس اجرایی اداره امور زنان سازمان ملل در سالروز سقوط افغانستان گفته است که رویکرد طالبان در یک سال گذشته نسبت به زنان، اعمال «خشونت مبتنی بر جنسیت» بوده است.

این مقام سازمان ملل روز دوشنبه، بیست‌وچهارم اسد وضعیت حقوق بشر را در افغانستان وخیم توصیف کرده و نسبت به میزان فزاینده‌ی نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان هشدار داده است.

او در بیانیه‌ای، یک سال تسلط طالبان بر افغانستان را در بی‌احترامی به حق زنان و دختران افغانستان برای داشتن زندگی با شرایط آزاد و برابر، دسترسی به خدمات صحی، فرار از خشونت و عدم دسترسی به آموزش خلاصه کرده است.

از نظر خانم بحوث، یک سال اقدامات طالبان، زنان را به گونه‌ی فاجعه‌بار از عرصه‌ی زندگی اجتماعی حذف کرده است و اکنون به گفته‌ی او «افغانستان تنها کشور جهان است که در آن دختران از رفتن با مکتب لیسه منع اند. هیچ زنی در کابینه‌ی طالبان حضور ندارند. وزارت امور زنان حذف شده است.»

او خواستار پایان دادن به این سیاست «خشونت مبتنی بر جنسیت» شده و گفته است که «مکاتب دختران را بگشایند، محدودیت بر کار و مشارکت سیاسی زنان را بردارند و همه تصامیم و پالیسی‌هایی را لغو کنند که زنان را از حقوق بشری شان محروم می‌کند…و همه انواع خشونت علیه زنان و دختران متوقف شود.»