دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به مناسبت یک‌سالگی حاکمیت طالبان گفته است، حکومت طالبان هنوز هم فرصت دارند که برای خارج شدن افغانستان از مشکلات گام بردارند.

این دفتر روز دوشنبه، بیست‌وچهارم اسد در یک رشته توییتی نگاشته است که در صورتیکه تغییرات صورت نگیرد شاید وضعیت بدتر شود.

دفتر معاونت سازمان ملل گفته است: «یک سال بعد، ما از طالبان می‌خواهیم که فکر کنند. فرصتی برای برداشتن گام‌های لازم برای اعتلای افغانستان و امید بخشی به مردم آن باقی مانده است. بدون تغییر، همه چیز می‌تواند بدتر شود.»

هم‌چنان این دفتر گفته است که جامعه با کسانی تعامل می‌کند که حقوق را رعایت و از همه افغان‌ها نمایندگی کنند.

طالبان سال گذشته به تاریخ ۲۴ ماه اسد برابر با ۱۵ آگست کابل را تصرف کردند.

با گذشت یکسال از به قدرت طالبان، هنوز هم هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.