صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در یکی‌سالگی سقوط افغانستان گفته است که ممنوعیت آموزش دختران، حداقل ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است.

یونیسف در گزارش جداگانه روز دوشنبه، بیست‌وچهارم اسد (۱۵ اگست) بر تبعات مخرب ممنوعیت آموزش دختران تاکید کرده و افزوده است که محرومیت دختران از نهادهای آموزشی، منجر به کاهش ۲.۵ درصد از تولیدات ناخالص سالانه‌ی داخلی افغانستان خواهد شد.

در ادامه‌ی گزارش سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمده است که سه میلیون دختر با تحصیلات متوسطه می‌توانند حداقل ۵.۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان کمک کنند.

این در حالی است که یک‌سالگی سقوط افغانستان همزمان شده است با یک‌سالگی محرومیت دختران از آموزش.

طالبان طی یک سال حاکمیت‌شان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش ندادند.

نماینده یونیسف برای افغانستان این محرومیت یک ساله از بنیادی‌آرین حق انسانی را «تکان‌دهند و ناامیدکننده خوانده است.»

او طالبان به نقض صریح حقوق اساسی دخترام متهم کرده و افزوده است منع آموزش برای دختران تبعات ویرانگری داشته و آنان را در معرض قاچاق کودکان، سوء استفاده و ازدواج زودهنگام قرار داده است.