در آستانه یک‌سالگی حاکمیت طالبان، برخی از نهادهای کمک‌رسان گفته‌اند که در حال حاضر افغانستان واقعیتی از بدترین بحران بشری در جهان است.

سازمان کمک‌رسان اسلامی روز شنبه، بیست‌ودوم اسد در گزارشی گفته است که طی یک‌سال اخیر افغانستان به دلیل فروپاشی اقتصادی و سیاسی، واقعیت تمام‌نما از یک فاجعه‌ی بشری است.

بر بنیاد گزارش این سازمان، ۱۹.۷ میلیون نفر در افغانستان هر شب گرسنه به خواب می‌روند که این آمار در نوع خود تکان‌دهنده است.

در ادامه‌ی گزارش می‌خوانیم که دختران بخاطر ناتوانی والدین‌شان از تهیه مخارج، ازدواج می‌کنند. پسران برای اینکه چیزی به خوردن داشته باشند، مکتب را ترک می‌کنند. مادران زیر بار حجم فلج‌کننده‌ی از بدهی، ناامید شده‌اند. پدران خسته و غمگین دنبال کار هستند‌

سازمان کمک‌رسان اسلامی گفته است که جامعه جهانی وظیفه دارد که رنج مردم افغانستان را تسکین دهد.

این درحالی است که در آستانه یک‌سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم و در یک سال حاکمیت آنان، بحران بشری یکی از نتایجی است که به طور فزاینده‌ی مردم را نگران کرده است.