دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) از فقر ۲۵ میلیون نفر و نابودی ۹۰۰ هزار شغل در افغانستان هشدار داد.

اوچا در گزارشی که روز پنج‌شنبه، بیستم اسد منتشر شده گفته است که مردم افغانستان همچنان به کمک‌های فوری بین‌المللی نیاز دارند.

در گزارش این نهاد آمده است که سطح کمک‌ها در یک سال گذشته به مردم افغانستان از هر جهت بی‌سابقه بوده است و با آن هم درصد قابل توجه جمعیت افغانستان هنوز نیازمند کمک‌های فوری هستند.

همچنان در گزارش اوچا می‌خوانیم که تا پایان ماه جون ۲۰۲۲ حدود ۲۳ میلیون نفر در افغانستان از کمک‌های بین‌المللی مستفید شده‌اند و زندگی میلیون‌ها نفر بهبود یافته است.

رامز الاکبروف، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه در بخش افغانستان می گوید که سطح نیازمندی مردم و بحران به وجود آمده در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخ‌گویی فعالان بشردوستانه در این کشور است.

این در حالی است که حاکمیت طالبان بر افغانستان یک‌ساله می‌شود و طی این مدت فرصت‌های شغلی فراوانی نابود شده است.