در آستانه یک‌ساله‌گی حاکمیت طالبان بر افغانستان، سازمان حفاظت از کودکان با نشر گزارشی گفته است که بحران اقتصادی، خشک‌سالی و محدویت‌های تازه طالبان، زندگی دختران از بین برده است.

در این گزارش که زیر نام «نقطه شکست: زندگی برای کودکان» امروز چهارشنبه دهم اگست (۱۹ اسد) نشر شد، آمده است که یک چهارم دختران علایم افسردگی دارند.

سازمان حفاظت از کودکان گفته است که  از ۸۸ درصد کودکان دختر در سال گذشته برای بهبود وضعیت مالی خانواده درخواست ازدواج شده است.

شماری از کودکان در مصاحبه با سازمان حفاظت از کودکان گفته‌اند که وضعیت بد اقتصادی و‌ نبود غذای کافی سبب افزایش ازدواج کودکان شده است و این امر بر دختران بیشتر از پسران تأثیر می‌گذارد.

در گزارش این سازمان آمده است یک سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ۹۷ درصد خانواده‌ها برای تامین غذای کافی برای فرزندان خود در تلاش هستند و دختران کمتر از پسران غذا می‌خورند.

در گزارش آمده است: «تقریباً ۸۰ درصد از کودکان گفتند که در ۳۰ روز گذشته گرسنه به رخت‌خواب رفته اند. دختران تقریباً دو برابر پسرها بیشتر گرسنه به رختخواب می‌روند.»

این گزارش تاکید کرده است که کمبود غذا پیامدهای مخربی بر سلامت کودکان دارد و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند.

سازمان حفاظت از کودکان گفته است که ۲۶ درصد دختران دچار افسرده‌گی شده‌اند، در حالی که در پسران علایم افسرده‌گی ۱۶ درصد بروز کرده است.

در گزارش این نهاد به روایت‌هایی از افول اقتصادی خانواده‌ها و تأثیر آن روی کودکان به‌ویژه دختران نیز پرداخته شده است.

در ادامه این گزارش روایتی از خانواده فقیری آمده است که به دلیل نداشتن پول کرایه، مالک خانه به آنان پیشنهاد خرید یکی از کودکان‌شان را داده است که پس از رد درخواست، این خانواده بیرون رانده شده‌ است.

این در حالی است که با گذشت یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وزارت معارف حکومت این گروه هنوز هم می‌گوید که تلاش‌های برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسهٔ دختران جریان دارد.