دفتر بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارش نهایی گفته است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، تقاضا برای مصاحبه را رد کرده، اما در عوض از طریق وکیل‌اش په پرسش‌های این دفتر پاسخ داده است.

سیگار گفته است که پرسش‌ها در مورد اتهامات سرقت پول و ارزیابی سقوط حکومت افغانستان مطرح شده بود که از میان ۵۶ پرسش تنها به شش پرسش پاسخ داده شده است.

وکیل غنی در نامه‌ای که به سیگار فرستاده نوشته است که آقای غنی به کارهایی که در دوره تصدی ریاست‌جمهوری خود انجام داده است «بسیار» افتخار می‌کند و همواره وظایف خود را با شرافت و صداقت انجام داده است.

او افزوده است که براساس قانون اساسی افغانستان، رئیس‌جمهور هیچ‌گونه اختیار یا مسئولیتی برای نظارت یا اجرای مخارج روزانه دولت را نداشته است: «بنابراین، جای تعجب نیست که رئیس‌جمهور غنی در دوران تصدی‌اش مسئولیت اجرا، رسیدگی یا تفتیش مخارج دولت را نداشت».

غنی متهم شده بود که هنگام فرار از کابل ۱۶۹ میلیون دالر پول را با خود برده است.

جان ساپکو، سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، گفته است که ادعا در مورد اینکه گویا محمد اشرف غنی هنگام فرار از این کشور میلیون‌ها دالر را با خود برده است، با در نظر داشت بیرون شدن فوری، ظرفیت وزن، توانایی محدود هلیکوپتر‌ها، اظهارات شاهدان عینی و موجود در هلیکوپتر‌ها، چنین به نظر می‌رسد که اندکی بیشتر از ۵۰۰ هزار دالر در هلیکوپتر‌های حامل غنی و همراهانش موجود بوده است.

با آنهم سیگار گفته است که احتمال قوی وجود دارد که میلیون‌ها دالر در جریان هرج و مرج از ریاست جمهوری افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی، مفقود شده است.

بر اساس گزارش قبلی سیگار،‌ پس از آنکه غنی و همراهانش ارگ را ترک کردند، چیزی کم و بیش پنج میلیون دالر در ارگ باقی مانده بود و کارمندان اداره محافظت ریاست جمهوری (PPS) به آن دست یافتند و بر سر تقسیم آن با هم جنجال کردند.

سیگار اضافه کرده است که با در نظر داشت این که ممکن ویدیو‌های کمره‌های امنیتی روز های اخیر جمهوریت در دست طالبان قرار دارد، نمی‌توان مشخص کرد که در نهایت چه مقدار پول و توسط کی به یغما رفته است.

دفتر سر مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در این گزارش گفته است که به چندین تن از مقامات ارشد پیشین گفته شده بود که پنج میلیون دالر پول نقد که در مقر ریاست جمهوری دیده شده بود، پول‌های شخصی رییس جمهور بود.

سیگار گفته است که در بکس رییس خدمات حفاظت ریاست جمهوری بودجهٔ ماهانهٔ این ریاست که حدود ۲۵۰ هزار دالر می‌شود، موجود بود، بکسی که هنگام خروج رییس این دفتر با غنی و همراهانش برداشته شد و در هلیکوپترها انتقال یافت.

به همین گونه در بیک رفیع فاضل، معاون مشاور امنیت ملی افغانستان، بودجهٔ اختیاری ماهانهٔ شورای امنیت ملی وجود داشت که در حدود ۲۴۰ هزار دالر بود، پولی که در زمان پرواز به تقاضای حمدالله محب، مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، از ریاست مالی این شورا برداشته شده بود.

به گزارش سیگار، مقامات اوزبیکستان، پس از نشست هلیکوپتر‌های مقامات افغان، تمامی وسایل، تسلیحات و حتا چیز‌هایی را که در جیب‌های شان داشتند، تصویربرداری کردند.

در گزارش سیگار آمده است که بر اساس اظهارات یک مقام حکومت پیشین افغانستان، اکثریت مقامات شنیدند که رولا غنی تنها ۸۰۰ دالر پول نقد داشت.

شماری از کارمندان ریاست جمهوری با برخی از پول‌هایی که نزد شان داشتند، یک طیاره را به مبلغ ۱۲۰ هزار دالر چارتر کردند تا آنان را به ابوطبی انتقال دهد. سیگار گفته است که پول‌های باقی‌مانده میان ۵۴ شهروند افغانستان تقسیم شده است.