به دنبال کشته شدن ایمن الظواهری، شخص شماره یک شبکه القاعده، پنتاگون اعلام کرده است که توان از بین بردن هراس‌افکنان را بدون حضور میدانی نیز دارند.

کالن کال، معاون پالیسی وزارت دفاع امریکا گفته است که کشتن مهمترین تروریست در سطح جهان حامل این پیام است که “ما دیگر سازمان‌های تروریستی را نیز هدف قرار داده می‌توانیم.”

پس کشته شدن الظواهری به تاریخ دوم اگست ۲۰۲۲، هنگامی که در بالکن خانه‌اش ایستاده بود، موجی از تحسین‌ها را متوجه امریکا کرد.

سازمان سیای امریکا، در یک حمله‌ی پهپادی صبح روز یک‌شنبه، ساعت ۶ ۱۸ دقیقه با شلیک دو موشک هلفایر تیغه‌دار موفق شد الظواهری را گیر بیندازد و از پا در آورد.

به تاریخ ۴ اگست طالبان از حضور و اسکان الظواهری اظهار بی‌خبری کردند اما برخی از مقامات امریکایی طالبان بخاطر پناه دادن به الظواهری متهم به نقض توافق‌نامه دوحه کردند.