ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان دستور داده است که گداها از شهر کابل جمع‌آوری شوند.

خبرگزاری باختر امروز دوشنبه، هفدهم اسد گزارش داده است که معاونت اقتصادی رییس الوزرا را موظف شده است تا در هماهنگی با سایر نهاد کار را روی جمع‌آوری گداها از شهر کابل و حل مشکلات آنان آغاز کند.

در گزارش آمده است که  گداهایی که بلدیت به حرفه‌ای داشته باشند، پس از بایومتریک زمینه کار برای‌شان فراهم خواهد شد و از سرپرستان آنان تعهد گرفته می‌شود که دیگر گدایی نکنند.

هم‌چنان به گداهای کودک زمینۀ آموزش فراهم می‌شود. باختر هم‌چنان نوشته است که به گداهای «واقعی» که نمی‌توانند کاری انجام دهند، معاش پرداخت می‌شود.

در پی روی‌کارآمدن حکومت طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت مالی شد، فقر و گرسنگی در افغانستان فراگیر شده است.