محمد عارف علوی، رییس جمهور پاکستان در آستانه سه‌سالگی لغو اصل ۳۰۷ قانون اساسی هند که محدود کردن اختیارات ویژه‌ی جامو و کشمیر را به همراه داشت، «فداکاری» مردم این منطقه را تحسین کرد.

۵ اگست سال ۲۰۱۹ هند لغو اصل ۳۰۷ قانون اساسی این کشور را تصویب که طبق آن مناطق جامو و کشمیر اختیارات و امتیازات ویژه‌ی خود برای مدیریت امور داخلی خود را از دست دادند.

رییس جمهور پاکستان در ۵ اگست سال ۲۰۲۲، درست سه سال پس از اقدام هند برای کنترل مناطق جامو و کشمیر گفته است که “به مناسبت سه سال از اقدامات غیرقانونی و یک‌جانبه هند، ما به فداکاری کشمیری‌ها در مبارزه عادلانه آنها برای تعیین سرنوشت ادای احترام می‌کنیم.”

گفتنی است که کشمیر و جامو به عنوان مناطق تحت مناقشه‌ی هند و پاکستان بر اساس یک توافق، برای مدیریت و حتی داشتن پرچم جداگانه خودمختار بودند و این امتیازات ویژه در اصل ۳۰۷ قانون اساسی هند لحاظ شده بود تا اینکه در ۵ اگست ۲۰۱۹ قانون‌گذاران هند طرح لغو این اصل را مطرح کردند و از سوی نخست‌وزیر پیشین هند تصویب شد.

این اقدام هند اعتراضات گسترده‌ای در سطح پاکستان به همراه داشت که شامل محدود کردن روابط دیپلماتیک و به آتش کشیدن پرچم هند می‌شد.

هند نیز در مقابل سفیر پاکستان را در ۶ اگست ۲۰۱۹ از هند اخراج کرد و از آن زمان تا اکنون روابط دیپلماتیک این دو کشور مخدوش شده است.

رییس جمهور پاکستان گفته است که از ۵ اگست ۲۰۱۹ تا اکنون حدود ۶۵۰ نفر توسط هند به صورت غیرقانونی کشته شده‌اند.