وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که استخراج نفت حوزه قشقری ولایت سرپل به یک شرکت چینی سپرده شده است.

این وزارت روز دوشنبه، دهم اسد در خبرنامه‌ی گفته است که شرکت اکسوس چینی و شرکت دولتی نفت افغانستان با سهم ۲۰ درصدی کار استخراج نفت حوزه قشقری را آغاز می‌کنند.

طبق این خبرنامه، سرپرست وزارت مالیه طالبان دستور امضای قرارداد با شرکت اکسوس چینی را صادر نموده است.

این حوزه‌ی نفتی شامل ده چاه می‌شود که پیش از این توسط وزارت پطرولیم طالبان مورد استفاده قرار گرفته بود.

این وزارت قبلا گفته بود که از نه چاه فعل این بخش می‌توانند بدون واگذاری آن به کدام شرکت خارجی روزانه تا ۲۰۰ تن نفت استخراج کنند.