نماینده دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان (UNDP) گفته است که براساس برآورد این دفتر، حدود ۷۰۰ هزار شغل در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از بین رفته است.

عبدالله الدرداری روز یک‌شنبه، نهم اسد آخرین گزارش دفتر نمایندگی توسعه سازمان ملل را در یک پیام ویدئویی ثبت به شورای همکاری خلیج فارس ارائه کرده است.

او میزان فقر را در افغانستان شدیدا بحرانی خوانده و گفته است که روی‌کار آمدن طالبان اوضاع اقتصادی را حتی بدتر اپیدمی کرونا بل بحران مواجه کرده است.

او در تایید این حرفش گفته است که میزان فقر پیش از رویکار آمدن طالبان به دلیل همه‌گیری کرونا ۷۰ درصد اما پس از روی‌کار آمدن طالبان به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

این مقام سازمان ملل افزود که هنوز دیر نشده و می‌شود برای اشتغال‌زایی و فراهم کردن زمینه‌ی کار اقداماتی انجام داد.

او ابراز امیدواری کرده که با حمایت از بخش صنایع و کشاورزی بتوانند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۲ میلیون شغل و زمینه‌ی اشتغال فراهم کنند.

این در حالی است که پیش از این سیگار، سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز گفته بود که تا اواسط سال جاری میلادی حدود ۹۰۰ هزار نقر در افغانستان کارشان را از دست می‌دهند.

تحولات سیاسی، تغییر رژیم، خشک‌سالی، میزان فراینده‌ی ناامیدی مردم، افزایش بی سابقه‌ی فقر، مهاجرت کتله‌ای و حوادث طبیعی از مواردی است که میزان فقر را در افغانستان شدیدا افزایش داده است.