وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید که آزمون سراسری کانکور به دنبال پایان یافتن صنف‌های دانشجویان سال آخر دانشگاه‌ها، «بدون هیچ ممانعتی» پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد.

احمد تقی، سخنگوی این وزارت روز دوشنبه، دهم اسد در پیامی به رسانه‌ها گفته است که با فراغت دانشجویان سال آخر دانشگاه، زمینه‌ی جذب دانشجویان جدید فراهم می‌شود و آن موقع (پس از ماه سنبله سال جاری) آموزن سراسری کانکور به صورت شفاف برگزار خواهد شد.

او در پیامش هیچ اشاره‌ای به حضور دختران در این آزمون نکرده است و معلوم نیست که دختران اجازه‌ی ورود به آزمون کانکور را خواهند داشت یا نه.

این در حالی است که دختران بالاتر از صنف ششم پس از روی‌کار آمدن طالبان، نزدیک به یک سال است که از رفتن به مکاتب محروم بوده‌اند.