گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در واکنش نشست علمای حکومت سرپرست طالبان که پشت درهای بسته برگزار شده است می‌گوید که ممانعت از آموزش دختران یا نادیده گرفتن حق آنان برای آموزش خلاف آموزه‌های اسلام است و باید در این نشست روی آن بحث شود.

آقای حکمتیار روز جمعه، دهم سرطان در خطبه‌ی نماز گفت که «اسلام چه می‌گوید؟ ائمه و فقهای ما چه می‌گوید؟ قرآن و حدیث چه می‌گوید؟»

او خواهان یک فیصله جامع و مورد قبول همه در زمینه‌ی حق دختران برای آموزش شد.

رهبر حزب اسلامی در خبطه‌ی نماز جمعه که برای نمازگزاران سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد که باید موضوع بازگشایی مکاتب دخترانه در نشست علما مطرح شود.

او همچنان خواستار تدوین قانون اساسی جدید شد که باید نشست علما روی آن بحث صورت بگیرد.

حکمتیار در سخنرانی خود همچنان گفت که باید سیاست طالبان در قبال احزاب روشن شود و در نشست علما موضوع پارلمان نیز به بحث گرفته شود.

او در ادامه‌ی سخنرانی خود گفت که کسی حق سلب آزادی بیان را ندارد و هر گروهی که احترام به آزادی بیان را حفظ نمی‌کند، زود به زیر کشیده می‌شود.

این اظهارات از سوی آقای حکمتیار در حالی ایراد شده که نشست علمای وفادار به طالبان جریان دارد و از حضور رسانه‌ها در تالار لوی جرگه جلوگیری شده است.