شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به تازه‌گی گفته است که کابینه‌ی دولت این کشور تسهیلات جدیدی به‌منظور تغییر روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان را تصویب کرده است.

نخست‌وزیر پاکستان امروز چهارشنبه، هشتم سرطان در تویتی گفته است که تسهیلات تصویب شده به‌ هدف نزدیک‌تر ساختن دو کشور و افزایش موارد تجاری میان دو کشور روی‌دست گرفته شده است.

او تغییرات لحاظ شده د صدور روند ویزا برای اتباع افغانستان را “سیاست ویزای لیبرال‌تر” توصیف کرده و به وزارت امور داخله پاکستان دستور داده که در روند صدور ویزا این روی این سیاست “کار کنند.”

شهباز شریف نوشته است که طبق این تغییرات لحاظ شده، رانندگان افغانستان در مدت ۴۸ ساعت می‌توانند ویزاهای چندگانه برای حداکثر یک سال دریافت کنند.

این در حالی است که پاکستان میان افغانستان و کشورهای که روند تخلیه را پیش می‌برند به عنوان یک دهلیز ارتباطی عمل می‌کند و شهروندان افغانستان شکایت دارند که پاکستان به هر بهانه‌ی در صدد اخذ پول از مهاجرین است.