در ادامه‌ی تنش‌ها میان جبهه مقاومت و نیروهای طالبان در پنجشیر، این گروه از بزرگان قومی در این ولایت تعهد گرفتند که از هرگونه همکاری با جبهه مقاومت اجتناب می‌کنند.

این توافق میان طالبان و بزرگان قومی ولایت پنجشیر پس از آن صورت گرفته که گفته می‌شود طالبان از خانه‌های مسکونی، شفاخانه‌ها، مساجد و مکاتب به عنوان قرارگاه نظامی استفاده می‌کنند و در آنجا ساکن شده‌اند.

بر اساس این توافق، طالبان اماکن درمانی، عبادی، آموزشی و مسکونی را تخلیه می‌کنند و در جاهایی ساکن می‌شوند که مردم بتوانند به امورات زندگی‌شان برسند.

بزرگان قومی پنجشیر همچنان از طالبان خواسته دست از تلاشی خودسرانه بردارند و کاری به تلفن‌های همراه مردم نداشته باشند.

طبق این توافق بزرگان قومی پنجشیر متعهد شده‌اند که با نیروهای جبهه مقاومت همکاری نمی‌کنند و طالبان بزرگان این ولایت را متقاعد کرده که مشخصات نیروهای جبهه مقاومت را در اختیار آنها قرار دهد.

در عوض، مولوی نصرالله مطیع، فرمانده قول اردوی ۳۱۳ مرکزی طالبان در یک دستور کتبی از قطعات نظامی این گروه در پنجشیر خواسته در جاهایی مستقر شوند که مانع زندگی مردم نشوند.

بزرگان قومی نیز بنابه در درخواست طالبان متعهد شده که هویت چوپان‌ها و تعداد مواشی و دهقانانی که شب‌هنگام کار می‌کنند را نزد این گروه ثبت کنند.