مسوولان محلی طالبان در ولایت هلمند می‌گویند که دو کودک، اولی در ولسوالی سنگین و دومی در ولسوالی مارجه این ولایت در آب غرق شده‌اند.

حافظ راشد هلمندی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند روز دوشنبه، ششم سرطان گفت که یکی از این دو کودک، دختر خردسالی بوده که در حوض آب افتاده و جان باخته است.

او همچنان افزود که یک کودک دیگر نیز در ولسوالی مارجه هنگام آب‌بازی در کانال بغرا غرق شده است.

آقای هلمندی افزود که یک عضو طالبان نیز در ولسوالی کجکی هنگام آب‌بازی غرق شده است.